(Source: Getty Images)
Daqing Zhu 2012 London Paralympics - Day 5 - Athletics
Source: Getty Images
Daqing Zhu 2012 London Paralympics - Day 3 - Athletics
Source: Getty Images
No articles yet.