(Source: Getty Images)
Eduardo Perez Houston Astros Photo Day
Source: Getty Images
Eduardo Perez Picture
Eduardo Perez Philadelphia Phillies v Miami Marlins
Source: Getty Images
Eduardo Perez Arizona Diamondbacks v Miami Marlins
Source: Getty Images