(Source: Getty Images)
Fang Bo 2015 ITTF Asian Championship
Source: Getty Images
Fang Bo Picture Fang Bo Picture Fang Bo Picture
Fang Bo Table Tennis World Tour Korea Open In Incheon - Day 5
Source: Getty Images
Fang Bo Picture Fang Bo Picture Fang Bo Picture
Fang Bo Table Tennis World Tour Korea Open In Incheon - Day 4
Source: Getty Images
Fang Bo Picture
Also Appearing:
Li Jie, Seo Hyo-Won, Fu Yu, Chen Ke, Yuma Tsuboi 
No articles yet.