(Source: Getty Images)
Guangqin Xu World Wheelchair Curling Championship 2017 - Day 5
Source: Getty Images
Guangqin Xu World Wheelchair Curling Championship 2017 - Day 3
Source: Getty Images
Guangqin Xu Picture Guangqin Xu Picture
Guangqin Xu World Wheelchair Curling Championship 2017 - Day 2
Source: Getty Images
Guangqin Xu Picture
No articles yet.