(Source: Getty Images)
Guo Yan World Table Tennis Championships 2009 Day 7
Source: Getty Images
Guo Yan Picture Guo Yan Picture Guo Yan Picture
Also Appearing:
Guo Yue, Wang Hao, Li Xiaoxia, Chen Qi, Ma Long 
No articles yet.