(Source: Getty Images)
Hark Tsui "Flying Swords Of Dragon" Photocall - 62nd Berlinale International Film Festival
Source: Getty Images
Hark Tsui Picture Hark Tsui Picture Hark Tsui Picture
Also Appearing:
Zhou Xun, Kwai Lun-mei, Shi Nansun, Yu Dong 
Hark Tsui Busan International Film Festival - Day 1
Source: Getty Images
Hark Tsui Picture
No articles yet.