(Source: Getty Images)
Hassanal Bolkiah The Sultan of Brunei, Hassanal Bolkiah Visits China
Source: Getty Images
Hassanal Bolkiah Picture Hassanal Bolkiah Picture Hassanal Bolkiah Picture
Also Appearing:
Li Keqiang, Xi Jinping, He Lifeng, Zhong Shan 
Hassanal Bolkiah Asia-Pacific Economic Cooperation Summit
Source: Getty Images
Hassanal Bolkiah Picture
No articles yet.