(Source: Getty Images)
Li Zhanshu China's National People's Congress (NPC) - Seventh Plenary Meeting
Source: Getty Images
Li Zhanshu Picture
Also Appearing:
Xi Jinping, Han Zheng, Wang Yi, Liu He, Hu Chunhua 
Li Zhanshu China's National People's Congress (NPC) - Sixth Plenary Meeting
Source: Getty Images
Li Zhanshu Picture Li Zhanshu Picture
Li Zhanshu China's National People's Congress (NPC) - Fifth Plenary Meeting
Source: Getty Images
Li Zhanshu Picture
No articles yet.
ABOUT US     ADVERTISE     SITEMAP     CONTENTMAP     TERMS & POLICIES     Copyright © 2018 - Livingly Media, Inc., part of the auFeminin Group