(Source: Getty Images)
Lv Yan Prada The Iconoclasts
Source: Getty Images
Lv Yan Picture
Also Appearing:
Du Juan, Zhao Lei, Song Jia, Liao Fan, Han Huo Huo 
Lv Yan Omega Le Jardin Secret Dinner Party
Source: Getty Images
Lv Yan Picture
Lv Yan Burberry Brings London to Shanghai
Source: Getty Images
Lv Yan Picture Lv Yan Picture Lv Yan Picture
Also Appearing:
Chen Kun, Lu Yu, Linda Li, Huo Si Yan, Angela Baby 
No articles yet.