(Source: Getty Images)
Nikita Nikitin Edmonton Oilers v Colorado Avalanche
Source: Getty Images
Nikita Nikitin Edmonton Oilers v Washington Capitals
Source: Getty Images
Nikita Nikitin Picture
Nikita Nikitin Edmonton Oilers v Dallas Stars
Source: Getty Images
Nikita Nikitin Picture Nikita Nikitin Picture Nikita Nikitin Picture
No articles yet.