(Source: Getty Images)
Ruvindu Gunasekera Kenya v Canada: Group A - 2011 ICC World Cup
Source: Getty Images
Ruvindu Gunasekera Canada v Pakistan: Group A - 2011 ICC World Cup
Source: Getty Images
Ruvindu Gunasekera Picture Ruvindu Gunasekera Picture
Ruvindu Gunasekera Canada v Zimbabwe: Group A - 2011 ICC World Cup
Source: Getty Images
Ruvindu Gunasekera Picture Ruvindu Gunasekera Picture
No articles yet.