(Source: Getty Images)
Sven Koehler FSV Zwickau v 1. FC Magdeburg - 3. Liga
Source: Getty Images
Sven Koehler Holstein Kiel v Chemnitzer FC - 3. Liga
Source: Getty Images
Sven Koehler Picture Sven Koehler Picture Sven Koehler Picture
Sven Koehler Chemnitzer FC v  FSV Zwickau - Wernesgruener Sachsenpokal
Source: Getty Images
Sven Koehler Picture Sven Koehler Picture Sven Koehler Picture
No articles yet.