(Source: Getty Images)
Tang Jia Li South Korea v China - EAFF E-1 Women's Football Championship
Source: Getty Images
Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture
Tang Jia Li Japan v China - EAFF E-1 Women's Football Championship
Source: Getty Images
Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture
Tang Jia Li China v North Korea - EAFF E-1 Women's Football Championship
Source: Getty Images
Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture Tang Jia Li Picture
Also Appearing:
Wang Shuang, MA Jun, Zhang Rui, Li Ying, Wu Haiyan