(Source: Getty Images)
Tao Bu Orix Buffaloes v China - WBC 2013 Friendly
Source: Getty Images
Tao Bu Picture
Also Appearing:
Delong Jia, Xiao Cui, Xia Luo, Kun Chen, Wei Wang 
No articles yet.