(Source: Getty Images)
Wu Lipeng 'Crosscurrent' Press Conference - 66th Berlinale International Film Festival
Source: Getty Images
Wu Lipeng Picture Wu Lipeng Picture Wu Lipeng Picture
Also Appearing:
Xin Zhi Lei, Yang Chao, Tan Kai, Qin Hao, Wang Yu 
Wu Lipeng 'Crosscurrent' Photo Call - 66th Berlinale International Film Festival
Source: Getty Images
Wu Lipeng Picture Wu Lipeng Picture Wu Lipeng Picture
Also Appearing:
Xin Zhi Lei, Tan Kai, Qin Hao, Yang Chao, Wang Yu 
No articles yet.