CNBC Presents East Tech West - Day 3 (Ziyang Fan)

CNBC Presents East Tech West - Day 3
In This Photo: Ziyang Fan
Ziyang Fan, Head of Digital Trade of World Economic Forum, speaks during Fireside Chat on Day 3 of CNBC East Tech West at LN Garden Hotel Nansha Guangzhou on November 29, 2018 in Nansha, Guangzhou, China.
(Nov. 28, 2018 - Source: Zhong Zhi/Getty Images Europe)