(Source: Getty Images)
Bao Bei-Er Tokyo International Film Festival 2015 Opening Ceremony
Source: Getty Images
Bao Bei-Er ScreenSingapore 2011: Opening  Night Gala
Source: Getty Images
Bao Bei-Er Picture Bao Bei-Er Picture Bao Bei-Er Picture
Also Appearing:
Xie Nan, Zhang Ziyi, Liu Tan, Yan Ni, Collin Chou 
No articles yet.