Evgeny Plyushchenko Pictures

Launch Photostream
Evgeny Plyushchenko Winter Olympics: Medal Ceremonies
Source: Getty Images
Evgeny Plyushchenko Picture Evgeny Plyushchenko Picture Evgeny Plyushchenko Picture
Evgeny Plyushchenko Figure Skating - Winter Olympics Day 2
Source: Getty Images
More From Zimbio