(Source: Getty Images)
Jianping Ruan 2016 Rio Paralympics - Day 3
Source: Getty Images
Jianping Ruan 2012 London Paralympics - Day 3 - Cycling - Track
Source: Getty Images
Jianping Ruan Picture Jianping Ruan Picture
Jianping Ruan 2012 London Paralympics - Day 1 - Cycling - Track
Source: Getty Images
Jianping Ruan Picture Jianping Ruan Picture Jianping Ruan Picture
No articles yet.