Jienalin ZhangGJi-Young Lee and Aya Kinoshita Pictures

Launch Photostream
Aya Kinoshita Jienalin ZhangGJi-Young Lee Japanese LPGA New Professional Golfers Welcome Ceremony
Source: Getty Images
Aya Kinoshita Jienalin ZhangGJi-Young Lee Picture Aya Kinoshita Jienalin ZhangGJi-Young Lee Picture
More From Zimbio