Jienalin ZhangGJi-Young Lee and Karen Tsuruoka Pictures

Launch Photostream
Karen Tsuruoka Jienalin ZhangGJi-Young Lee Japanese LPGA New Professional Golfers Welcome Ceremony
Source: Getty Images
Karen Tsuruoka Jienalin ZhangGJi-Young Lee Picture Karen Tsuruoka Jienalin ZhangGJi-Young Lee Picture
More From Zimbio