'Lan Xin Da Ju Yuan' (Saturday Fiction) Photocall - The 76th Venice Film Festival

(L-R) Screenwriter Ma Yingli, guest, Pascal Greggory, Mark Chao, director Ye Lou, Gong Li, guest, Joe Odagiri, Tom Wlaschiha and Huang Xiangli attend the "Lan Xin Da Ju Yuan" (Saturday Fiction) photocall during the 76th Venice Film Festival on September 04, 2019 in Venice, Italy.
(Sept. 3, 2019 - Source: Getty Images Europe)