Gotham Men's Issue Celebration at BMW of Manhattan Showroom

(L-R) Gotham Magazine publisher Lynn Scotti Kassar, New York Jets linebacker Josh Martin and Samantha Yanks attend the Gotham Men's Issue Celebration at the BMW of Manhattan Showroom on November 16, 2017 in New York City.
(Nov. 15, 2017 - Source: Lars Niki/Getty Images North America)