NCAA Basketball Tournament - Second Round - Spokane